Om personen met een interneringsstatuut toe te leiden naar het meest gepaste zorgaanbod is er per hof van beroep een netwerk internering opgericht.
Het doel van deze netwerken is het uitbouwen van samenwerkingsverbanden tussen zorg-, welzijns- en justitiële actoren.
Binnen deze samenwerkingsverbanden wordt voornamelijk ingezet op naadloze in- en doorstroom in het zorglandschap, zorgcontinuïteit, vermijden van detentie en maximale integratie in de samenleving, rekening houdend met de beveiliging van de maatschappij.

Voor informatie over de Franstalige netwerken internering, en het zorgaanbod voor geïnterneerde personen per Franstalig hof van beroep, kan u terecht op de website: www.internement.be

kaart hoven van beroep

Recente berichten

Nieuwsbrief