In aanraking komen met een interneringsmaatregel kan veel vragen oproepen. Deze vragen kunnen gaan over de inhoud en de gevolgen van de interneringsmaatregel, hoe met lotgenoten in contact te komen,…

Informatie over internering

Cliënt en familieverenigingen

Er bestaan verschillende verenigingen die zich inzetten voor cliënten en familie/naastbetrokkenen en dit op verschillende domeinen. Welke verenigingen er bestaan en meer informatie over deze verenigingen vindt u via het Vlaams Patiëntenplatform en het Familieplatform.

UilenSpiegel vzw, een patiëntenvereniging, en Similes vzw, een familievereniging, voorzien in een aanbod dat specifiek gericht is op personen met een interneringsstatuut en hun familieleden/naastbetrokkenen.

logo uilenspiegel

UilenSpiegel

Binnen de vzw UilenSpiegel werd er een werkgroep “rechtsbescherming” opgericht die nagaat welke acties ondernomen kunnen worden in het kader van het thema internering. Zo heeft men o.a. een folder ontwikkeld met meer informatie over internering (zie hierboven) en organiseert men elke twee jaar een vorming “ervaringskennis” voor personen met een interneringsstatuut.
Daarnaast bent u ook welkom op hun activiteiten en praatgroepen die georganiseerd worden door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

https://www.uilenspiegel.net/

logo similes

Similes

In Vlaanderen en Brussel organiseert Similes, in samenwerking met lokale actoren, ontmoetingsmomenten voor familieleden/naastbetrokkenen van personen met een interneringsstatuut. Tijdens deze ontmoetingsmomenten is er ruimte voor het uitwisselen van informatie, maar ook voor lotgenotencontact.

https://nl.similes.be/

Similes lanceerde een podcast met persoonlijke verhalen van familieleden en vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Met deze getuigenissen willen ze zorgverleners en beleid inspireren om beter in te spelen op de noden en de kracht van familie en hopen ze dat veel naastbetrokkenen na het beluisteren van de postcast zich gesterkt voelen in de vele uitdagingen waar ze voor staan.

De podcast kan u hier beluisteren.