Bij een crisis of herval in pathologie is er de mogelijkheid om beroep te doen op een crisisbed. Doel van de (kortdurende) opname is stabilisering en/of heroriëntatie. Deze mogelijkheid bestaat voor personen die zich in een ambulante of (semi)residentiële context bevinden. Proactief aanmelden in kader van het uitwerken van een crisisplan is mogelijk en wordt aangeraden.