Je bent hier::Home-Zorgaanbod-Zorgaanbod crisis en time out-Time out module

De time-out module biedt de mogelijkheid om voor een korte periode uit de verblijfs– of behandelcontext te worden gehaald omwille van een problematisch verloop. De focus van een time-out ligt op de tijdelijke onderbreking van de lopende behandeling/begeleiding. Geïnterneerde personen die in een ambulante of (semi-) residentiële setting verblijven, kunnen hiervan gebruik maken.

logo_opzc rekem

OPZC Rekem
Joni Janssens
089 22 28 30
joni.janssens@opzcrekem.be

Dr. De Laender
089 22 20 02
Jan.delaender@opzcrekem.be

CHJ Titeca

Een time-out opname (40 dagen) kan aangeboden worden voor geïnterneerde cliënten met een psychotische problematiek (persoonlijkheidsstoornis en middelenmisbruik vormen geen exclusiecriteria). Voor opname is er een kort overleg nodig. Een minimum aan kennis van de Franse taal wordt gevraagd wegens de tweetalige populatie.

Louis De Page
louis.depage@chjt.be