De time-out module biedt de mogelijkheid om voor een korte periode uit de verblijfs– of behandelcontext te worden gehaald omwille van een problematisch verloop. De focus van een time-out ligt op de tijdelijke onderbreking van de lopende behandeling/begeleiding. Geïnterneerde personen die in een ambulante of (semi-) residentiële setting verblijven, kunnen hiervan gebruik maken.

logo_opzc rekem

OPZC Rekem
Carmen Nicolaes
089 22 28 30
Carmen.Nicolaes@opzcrekem.be

Dr. De Laender
089 22 20 02
Jan.Delaender@opzcrekem.be

CHJ Titeca

De mogelijkheid tot time-out opname kan bekeken worden binnen de zorgeenheid Ukuma.

Een minimum aan kennis van de Franse taal wordt gevraagd wegens de tweetalige populatie.

admissions.internement@chjt.be

Contactpersoon: Francisco Repiso, 02 735 01 60

www.internement.be/centre-hospitalier-jean-titeca/