logo pc menen

PC Menen

PC Menen- De Kade

De Kade is een open afdeling en richt zich tot de doelgroep persoonlijkheidsstoornissen en verslavingsproblematieken in een acute fase. Zo nodig wordt in een eerste fase gewerkt aan de ontwenning en de onthouding van middelen. Na een korte observatieperiode wordt overgegaan naar een specifiek behandelprogramma.

Medisch.secretariaat@pcmenen.be

PC Menen- De Vliet

De Vliet is een open afdeling en is gespecialiseerd in de behandeling van personen met een psychotische kwetsbaarheid en dit op langere termijn. Er wordt grote aandacht besteed aan een rustige en gestructureerde leer- en leefomgeving met zorg op maat. Op deze manier krijgt iemand de tijd die nodig is om thema’s als identiteit, relaties, woonomgeving en maatschappelijke rollen uit te werken.

Medisch.secretariaat@pcmenen.be

PC Menen- De Waag

De Waag is een open afdeling en richt zich tot de doelgroep stemmingsstoornissen en/ of psychotische kwetsbaarheid. Bij aanvang van de opname wordt er gestreefd naar rust, veiligheid en structuur. Na het in kaart brengen van de wensen en noden omtrent de behandeling, wordt overgegaan naar een specifiek behandelprogramma.

Medisch.secretariaat@pcmenen.be

PC Menen- De Horizon

De Horizon is een open afdeling die in staat voor de behandeling van volwassenen vanaf de leeftijd van 60 jaar met uiteenlopende psychische zorgnoden. Op de Horizon wordt voornamelijk aandacht gegeven aan de specifieke zorgnoden eigen aan de doelgroep van ouderen, meer bepaald verlieservaringen, levensfase- eigen thema’s en fysisch en psychisch lijden.

Medisch.secretariaat@pcmenen.be

Het ziekenhuis heeft een erkenning voor drie bedden dubbeldiagnose, die zich op elk van deze afdelingen kan bevinden.