logo bethanie geestelijke gezondheidszorg emmaus

PZ Bethanië

Binnen het bestaande behandelaanbod zijn er 5 bedden voor  geïnterneerde personen met een diagnose middelen/verslaving en bijkomend een psychiatrische problematiek. Opname van een persoon met het statuut internering is mogelijk wanneer dit past binnen de inclusiecriteria van het algemeen psychiatrisch ziekenhuis.

Dr. Joos
Lucas.joos@emmaus.be

logo zorggroep multiversum

Multiversum, campus Alexianen (Boechout)

Binnen het bestaande behandelaanbod zijn er 5 bedden voor geïnterneerde personen met een diagnose middelen/verslaving en bijkomend een psychiatrische problematiek. Opname van een persoon met het statuut internering is mogelijk wanneer dit past binnen de inclusiecriteria van het algemeen psychiatrisch ziekenhuis.

lst.cadenzaopname@multiversum.
broedersvanliefde.be

logo upc duffel

UPC Duffel

Binnen het bestaande behandelaanbod zijn er 10 bedden voor geïnterneerde personen met een diagnose middelen/verslaving en bijkomend een psychiatrische problematiek. Opname van een persoon met het statuut internering is mogelijk wanneer dit past binnen de inclusiecriteria van het algemeen psychiatrisch ziekenhuis.

Dr. Vandendriessche
Frans.vandendriessche@emmaus.be