logo bethanie geestelijke gezondheidszorg emmaus

PC Bethanië Zoersel – Terp-Kering

Binnen het bestaande behandelaanbod (Terp/Kering) zijn er 5 bedden voor geïnterneerde personen met een diagnose middelen/verslaving en bijkomend een psychiatrische problematiek. Opname van een persoon met het statuut internering is mogelijk wanneer dit past binnen de inclusiecriteria van het algemeen psychiatrisch ziekenhuis.

Dr. Joos
Lucas.joos@emmaus.be

logo zorggroep multiversum

Zorggroep Multiversum Boechout – Cadenza

Binnen het bestaande behandelaanbod (Cadenza) zijn er 5 bedden voor geïnterneerde personen met een diagnose middelen/verslaving en bijkomend een psychiatrische problematiek. Opname van een persoon met het statuut internering is mogelijk wanneer dit past binnen de inclusiecriteria van het algemeen psychiatrisch ziekenhuis.

lst.cadenzaopname@multiversum.
broedersvanliefde.be

logo upc duffel

Zorggroep UPC Duffel – Atlas

Binnen het bestaande behandelaanbod (Atlas) zijn er 30 bedden voor geïnterneerde personen met een diagnose middelen/verslaving en bijkomend een psychiatrische problematiek. Opname van een persoon met het statuut internering is mogelijk wanneer dit past binnen de inclusiecriteria van het algemeen psychiatrisch ziekenhuis.

Dr. Vandendriessche
Frans.vandendriessche@emmaus.be