vaph-logo

Directe financiering internering VAPH

Voor geïnterneerde personen met een handicap die verwezen worden vanuit een gevangenis, een forensisch psychiatrisch centrum, een erkend residentieel aanbod voor geïnterneerden binnen een psychiatrisch centrum of een forensische VAPH-unit, kan men bij het VAPH een aanvraag doen voor een direct gefinancierde ondersteuning. Daardoor kan de geïnterneerde persoon met een handicap zorg en ondersteuning op maat verkrijgen bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder.