PVT Sint-Jan Eeklo

Er is inclusie mogelijk van personen met een interneringsstatuut, die voldoen aan de criteria van een Psychiatrisch Verzorgingstehuis. Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis streeft ernaar om een aangenaam woonklimaat te bieden aan bewoners met een chronische, gestabiliseerde psychische problematiek.

Steven Lepoutre, coördinator PVT
09 376 97 11
steven.lepoutre@gpn.be

Aanmelden via
09 376 97 36
https://gpn-ggz-meetjesland.gpn.be/nl/aanmelden-voor-opname