logo_opzc rekem

OPZC Rekem medium security

De medium-security bestaat uit behandelafdelingen voor mannen met een statuut internering die een middelhoog beveiligde omkadering nodig hebben (40 behandelbedden en 5 crisisbedden). Binnen deze doelgroep worden geïnterneerde mannen opgenomen met een psychotische of een persoonlijkheidsstoornis (evt. in combinatie met een andere problematiek). Finaliteit is doorstroom/re-integratie naar de maatschappij, al dan niet via tussenstappen in andere zorgvormen.

Joni Janssens
089 22 28 30
joni.janssens@opzcrekem.be

logo sint kamillus zorggroep

Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek medium security

De medium-security bestaat uit behandelafdelingen voor mannen met een statuut internering die een middelhoog beveiligde omkadering nodig hebben (45 behandelbedden en 5 crisisbedden). Binnen deze doelgroep worden geïnterneerde mannen opgenomen met een psychotische of een persoonlijkheidsstoornis (evt. in combinatie met een andere problematiek). Finaliteit is doorstroom/re-integratie naar de maatschappij, al dan niet via tussenstappen in andere zorgvormen.

Aanmeldingscoördinator Geïnterneerden
0492 13 47 23
aanmelding.kamillus@kamillus.broedersvanliefde.be

logo sint jan baptist

PC Sint-Jan Baptist Zelzate medium security

De medium-security bestaat uit behandelafdelingen voor mannen en vrouwen met een statuut internering die een middelhoog beveiligde omkadering nodig hebben (40 behandelbedden en 5 crisisbedden). Binnen deze doelgroep worden geïnterneerde mannen en vrouwen opgenomen met een psychotische of een persoonlijkheidsstoornis (evt. in combinatie met een andere problematiek). Finaliteit is doorstroom/re-integratie naar de maatschappij, al dan niet via tussenstappen in andere zorgvormen.

Criminologische dienst
093 42 28 59
sjb.dienst.criminologie@janbaptist.broedersvanliefde.be

CHJ Titeca – Hegoa

De afdeling Hegoa van het Centre Hospitalier Jean Titeca neemt geïnterneerde cliënten op met nood aan middelhoge beveiliging vanuit de FPC’s en gevangenissen met het oog op resocialisatie. De afdeling is voornamelijk gericht op cliënten met een psychotische problematiek (persoonlijkheidsstoornis en middelenmisbruik vormen geen exclusiecriteria). Een minimum aan kennis van de Franse taal wordt aangeraden wegens de tweetalige populatie.

Louis De Page
louis.de.page@chjt.be

Sarah Marginet
sarah.marginet@chjt.be