BW Antwerpen

BW Antwerpen beschikt over een capaciteit van 70 forensische plaatsen beschut wonen voor geïnterneerde personen. Doel is, mits ondersteuning en begeleiding, naar een zo zelfstandig mogelijke woonvorm over te gaan.

Rudy Wouters
Rudy.Wouters@beschutwonenmin.be

De Sprong

Er zijn 2 plaatsen beschut wonen voor personen met een interneringstatuut (omgeving Zoersel). Het betreft meer specifiek geïnterneerde personen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking en/of een middelenproblematiek. Ook geïnterneerde personen met een andere psychiatrische problematiek kunnen aangemeld worden.

Gert Rombouts
woonfunctie.zoersel@emmaus.be

logo zorggroep multiversum

De Vliering

Er is 1 plaats beschut wonen voor personen met een interneringstatuut (omgeving Boechout). Het betreft meer specifiek geïnterneerde personen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een middelenproblematiek. Ook geïnterneerde personen met een andere psychiatrische problematiek kunnen aangemeld worden.

Aanmeldingen mogen overgemaakt worden aan Souad Tabla: souad.tabla@multiversum.broedersvanliefde.be

Wim De Puysseleyr, coördinator: wim.depuysseleyr@multiversum.broedersvanliefde.be

Tom Vansteenkiste, zorginhoudelijk coördinator: tom.vansteenkiste@multiversum.broedersvanliefde.be