logo bw min

BW Min

BW Min beschikt over een capaciteit van 70 plaatsen beschut wonen voor geïnterneerde mannen. Doel is, mits ondersteuning en begeleiding, naar een zo zelfstandig mogelijke woonvorm over te gaan.

Rudy Wouters
Rudy.Wouters@beschutwonenmin.be

De sprong

Er zijn 2 plaatsen beschut wonen voor personen met een interneringstatuut, die voldoen aan de inclusiecriteria van Beschut Wonen. Het betreft meer specifiek geïnterneerde personen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking en/of een middelenproblematiek. Ook geïnterneerde personen met een andere psychiatrische problematiek kunnen aangemeld worden.

Gert Rombouts
woonfunctie.zoersel@emmaus.be

logo zorggroep multiversum

De Vliering

Er is 1 plaats beschut wonen voor personen met een interneringstatuut, die voldoen aan de inclusiecriteria van Beschut Wonen. Het betreft meer specifiek geïnterneerde personen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een middelenproblematiek. Ook geïnterneerde personen met een andere psychiatrische problematiek kunnen aangemeld worden.

Aanmeldingen mogen overgemaakt worden aan Souad Tabla:  souad.tabla@multiversum.broedersvanliefde.be

Wim De Puysseleyr, coördinator:  wim.depuysseleyr@multiversum.broedersvanliefde.be

Tom Vansteenkiste, zorginhoudelijk coördinator:  tom.vansteenkiste@multiversum.broedersvanliefde.be