logo bw het veer

BW ‘t Veer

BW ’t Veer heeft 21 plaatsen voor personen met een statuut internering. Aan de hand van een behandelplan wordt er, mits de nodige ondersteuning en begeleiding, gewerkt naar een zo hoog mogelijke vorm van zelfstandig wonen.

Wendy Beckers
wendy.beckers@bwhetveer.be

vzw Vistha

Er is 1 plaats beschut wonen voor personen met een interneringsstatuut, die voldoen aan de inclusiecriteria van Beschut Wonen. Het betreft meer specifiek geïnterneerde personen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een middelenproblematiek. Ook geïnterneerde personen met een andere psychiatrische problematiek kunnen aangemeld worden. Daarnaast zijn er ook 12 plaatsen voor personen die een seksueel delict hebben gepleegd. 

beschutwonen.haspengouw@vistha.be