logo eigen woonst menen

Eigen Woonst Menen

Er zijn 3 plaatsen beschut wonen voor personen met een interneringstatuut, die voldoen aan de inclusiecriteria van Beschut Wonen. Het betreft meer specifiek geïnterneerde personen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking en/of een middelenproblematiek. Ook geïnterneerde personen met een andere psychiatrische problematiek kunnen aangemeld worden.

Christophe Raes
0498 69 30 89
Christophe.raes@eigenwoonst.be

COVIAS BW Brugge

Er is 1 plaats beschut wonen voor personen met een interneringstatuut, die voldoen aan de inclusiecriteria van Beschut Wonen. Het betreft meer specifiek geïnterneerde personen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking en/of een middelenproblematiek. Ook geïnterneerde personen met een andere psychiatrische problematiek kunnen aangemeld worden.

Arne Dekesel
050 44 50 90
Arne.dekesel@covias.be

COVIAS BW Oostende-Westkust

Er is 1 plaats beschut wonen voor personen met een interneringstatuut, die voldoen aan de inclusiecriteria van Beschut Wonen. Het betreft meer specifiek geïnterneerde personen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking en/of een middelenproblematiek. Ook geïnterneerde personen met een andere psychiatrische problematiek kunnen aangemeld worden.

Greet Verhellen
059 44 56 72
Greet.verhellen@covias.be

logo samenspel

SaMENSpel Izegem

Er is 1 plaats beschut wonen voor personen met een interneringstatuut, die voldoen aan de inclusiecriteria van Beschut Wonen. Het betreft meer specifiek geïnterneerde personen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking en/of een middelenproblematiek. Ook geïnterneerde personen met een andere psychiatrische problematiek kunnen aangemeld worden.

Pieter Vierstraete
051 31 18 02
Vierstaete.pieter@samenspel.be