Mobiele Equipe Internering – team Antwerpen

De Mobiele Equipe Internering (MEI) is een multidisciplinair team dat inzet op zorgcontinuïteit. Het team tracht bij te dragen tot de doorstroom van geïnterneerde personen en het beperken van (weder)opnames in de gevangenissen.

De MEI beschikt over mobiele werkers die personen met een interneringsstatuut opvolgen, daar waar forensische ondersteuning nodig geacht wordt. De MEI biedt begeleiding aan huis, maar onderhoudt indien wenselijk ook contacten gedurende opname- en/of detentieperiodes.

Vanuit het multidisciplinaire kernteam kan de MEI partners ondersteunen die personen met een interneringsstatuut in hun organisatie includeren.

Het team bestaat uit twee antennes, Antwerpen en Limburg.

Teamcoördinator
Annelies De Vliegher
0492 15 69 07
annelies.devliegher@mob-int.be