Mobiel Forensisch Team

Het MFT West-Vlaanderen werkt op twee sporen:

  • Schakelfunctie: het formuleren van een algemeen advies naar resocialisatie toe na het grondig screenen van een dossier/context/cliënt. Daarnaast wordt ook ondersteuning geboden in de uitbouw van een zorgtraject.
  • Begeleidingsfunctie: begeleiden en opvolgen van geïnterneerde personen in de thuissituatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezige criminogene zorgnoden. Deze begeleiding gebeurt zoveel mogelijk met andere, complementaire (professionele) partners en het netwerk.

Aanmeldingen: www.mobielforensischteam.be

Jan De Wilde
0478 82 22 65
jan.dewilde@janbaptist.broedersvanliefde.be