VAGGA Antwerpen

De forensische werking biedt een algemeen hulpaanbod voor personen met problemen inzake (interpersoonlijk) grensoverschrijdend gedrag, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast is er een specifieke werking voor hulp bij agressie en intrafamiliaal geweld. Zowel voor doorverwijzingen vanuit justitie als voor vrijwillige aanmeldingen. Dit team voorziet bovendien een forensisch ambulant vervolgtraject en psychologische expertise om de doorstroom van geïnterneerde personen van residentieel naar ambulant te bevorderen.

Eline Sas
eline.sas@vagga.be

Tatiana Herremans
Tatiana.herremans@vagga.be

CGG Kempen

Binnen het forensisch team is er een forensisch team volwassenenwerking, gericht op plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, en een team strategisch plan gericht op gedetineerden.

CGG De Pont

De forensische werking biedt individuele en/of groepsbegeleiding van volwassenen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: agressie, seksueel geweld, intrafamiliaal geweld, vrijwillig of naar aanleiding van een juridische maatregel. Daarnaast is er een aanbod naar gedetineerden via het strategisch plan.