VGGZ Hasselt

Het forensisch team (team Forte) biedt begeleiding en behandeling in het kader van seksueel grensoverschrijdend gedrag, vorming voor agressiedelicten (project Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen; GAM) en aan gedetineerden en ex-gedetineerden (Strategisch Plan voor hulp aan gedetineerden; STRAPLAN). Dit team wil bovendien personen met een interneringsstatuut begeleiden van een (forensisch) residentieel naar een ambulant zorgtraject.

Ine Smits
ine.smits@zorggroepzin.be

CAD Limburg

Dit team biedt een zorgaanbod voor geïnterneerde personen met een low en medium risk profiel en na een residentiële behandeling, voor wie een ambulant zorgaanbod geïndiceerd is voor middelen-gerelateerde problematiek.

Arnold Driessen
arnold.driessen@zorggroepzin.be