Integra-Limburg

Binnen Integra vzw zijn er 2 verbeterprojecten voor personen met een statuut internering met een low en medium risicoprofiel:

  • Binnen het Forensisch Team: voor wie na een residentiële opname een ambulant zorgaanbod geïndiceerd is voor algemene psychische/psychiatrische en/of forensische problematiek. Ook psychiatrische opvolging maakt deel uit van de behandeling.

Contactpersoon: Ine Smits
ine.smits@integra-limburg.be

  • Binnen het Verslavingszorgteam: voor wie na een residentiële opname een ambulant zorgaanbod geïndiceerd is voor middelengerelateerde problematiek

Contactpersoon: Luna Perez
luna.perez@integra-limburg.be

Gelieve bij aanmelding gebruik te maken van het uniform aanmeldformulier netwerken internering (hof van beroep Antwerpen).