Villa Voortman

Villa Voortman is een laagdrempelig ontmoetingshuis, werkend volgens de principes van de sociale psychiatrie. De doelgroep betreft volwassenen met een dubbeldiagnoseproblematiek die moeilijk toegang krijgen tot de reguliere hulpverlening om tal van redenen (therapieresistentie) soms omschreven als ‘zorgwekkende zorgmijders’. Ook geïnterneerde personen kunnen in Villa Voortman terecht.

Dirk Bryssinck
0471 90 54 99
dirk_bryssinck@yahoo.com

logo cgg eclips gent

CGG Adentro

CGG Adentro is het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in de regio Groot-Gent. CGG Adentro biedt gespecialiseerde, ambulante behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige psychische of psychiatrische problemen. Daarnaast beschikt het centrum over bijzondere expertise op het vlak van drugpreventie, verslavingszorg, forensische zorg, suïcidepreventie en epilepsie.

logo caw

CAW Oost-Vlaanderen

Het forensisch team van CAW Oost-Vlaanderen biedt verschillende vormen van laagdrempelige diensten aan:

  • Hulpverlening aan Seksueel Delinquenten (HSD)
    • Brede psycho-sociale begeleiding: delict georiënteerd, ondersteuning, coaching, vorming en therapie.
    • Een welzijnsgerichte begeleiding met onder meer herval reductie tot gevolg.
    • Aandacht voor diverse levensdomeinen en contexten.
  • Dader in-Zicht (DIZ): Individuele vorming van 15 of 20 uur voor meerderjarige plegers van geweld- en vermogensdelicten met focus op het gepleegde misdrijf en de psycho-sociale situatie van de dader.
  • Leerproject Daders Seksueel Geweld (LDSG) LDSG bestaat uit een opgelegd leer- en begeleidingsproces voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er wordt steeds gewerkt op individuele basis en op maat van de dader.
  • Slachtoffer in Beeld (SIB) SIB is een groepsvorming van 30 uur met de bedoeling de slachtofferdimensie binnen te brengen bij de dader (geweld- en vermogensdelicten, I.F.G.) om een bewustmakings- en reflectieproces op gang te brengen. De werkvorm is ervaringsgericht en interactief.