Ketenzorg (Kompas – Fronta)

In dit project wordt gewerkt vanuit een gemeenschappelijk team met vertegenwoordiging van alle betrokken partners. Een intense samenwerking moet ervoor zorgen dat cliënten vlot kunnen doorstromen van een residentieel naar een ambulant traject, alsook omgekeerd. Er wordt gestreefd naar een maximale integratie in de maatschappij.

Fronta: Silke Nelis – silke.nelis@cggml.be en Manon Pinoy – manon.pinoy@cggml.be

Kompas: Josfien Vanden Abeele – josfien.vandenabeele@kompasvzw.be, Jan Theuwen – jan.theuwen@kompasvzw.be en Nele Lefevere – nele.lefevere@kompasvzw.be

logo caw

CAW Zuid West-Vlaanderen

Het aanbod binnen de forensische werking staat open voor:

  • Daders van seksueel misbruik (zoals omschreven in het Samenwerkingsakkoord), inclusief ontkenners. Er is echter geen aanbod voor volledige ontkenning in combinatie met de afwezigheid van een hulpvraag.
  • Er is individuele hulpverlening mogelijk voor Franstalige en Engelstalige cliënten.
  • Vrouwelijke daders. Er is geen specifiek aanbod voorzien, maar vrouwen die seksueel misbruikgedrag stelden, kunnen hier ook terecht.
  • Er is zowel een individueel als groepsaanbod voorzien.
  • Vrijwillig cliënteel: personen die seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen en (nog) niet in een juridisch kader vervat zijn.
  • Partners en gezinsleden van cliënten kunnen uitgenodigd worden tijdens de therapie.
logo cgg largo

CGG Fronta (samenwerking CGG Largo en CGG Mandel & Leie)

Fronta is het forensisch team van het CGG Mandel en Leie en het CGG Largo. Het is gegroeid vanuit de gespecialiseerde voorziening die opgericht is in uitvoering van het “Samenwerkingsakkoord inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik”. De doelgroep bestaat uit cliënten (binnen een justitieel kader) waarbij er sprake is van (een risico tot het plegen van) strafbare feiten, seksuele en andere.

logo caw

CAW Noord West-Vlaanderen

Het bieden van een (gedwongen) behandelaanbod voor plegers van seksueel misbruik (zoals beschreven in het samenwerkingsakkoord), inclusief  vrouwelijke plegers en cliënten die gedeeltelijk ontkennen.

CGG Prisma

De forensische werking van CGG Prisma heeft drie deelwerkingen:

Forensisch Indicatiestellingsteam (FIT)

Het Forensisch Indicatiestellingsteam (FIT) is ontstaan uit het samenwerkingsverband tussen CGG Noord-West-Vlaanderen en CGG Prisma.  Het FIT voorziet in een gespecialiseerde intakeprocedure voor cliënten met een actuele forensische achtergrond (uitgezonderd seksuele delicten) die gebruik willen maken van een CGG in de regio Noord-West-Vlaanderen.

PATEND

PATEND staat voor Psychotherapeutisch Aanbod Tijdens En Na Detentie. Enerzijds is het team actief in het Penitentiair Complex te Brugge en anderzijds staat PATEND in voor het Forensische Indicatiestellingteam (FIT) van de regio Noord-West-Vlaanderen.

FIDES-Ambulant (FIDES-A)

Fides-ambulant is het coördinerend orgaan van de ambulante behandeling van grensoverschrijdend gedrag in de regio Noord West-Vlaanderen. Er is een werking voorzien voor gemiddeld en zwak begaafde plegers en plegers met een licht-verstandelijke handicap.