logo sint jan baptist

PC Sint-Jan-Baptist Zelzate – forensisch dagziekenhuis Ligarsa

De dagkliniek Ligarsa, gelokaliseerd in het centrum van Zelzate is een dagcentrum waar therapeutische ondersteuning, werk, vrijetijdsbesteding,… voor geïnterneerde mannen en vrouwen met een medium-security profiel wordt aangeboden.

Katrijn Heyndrickx
09 342 28 28
katrijn.heyndrickx@janbaptist.broedersvanliefde.be

logo pc gent sleidinge

PC Gent-Sleidinge – dagcentrum Gent

Door middel van 3 plaatsen in het dagcentrum wordt ingezet op een aangepaste en intensieve daghospitalisatie en nazorg voor geïnterneerde personen. Daarnaast wordt via een (outreachende) brugfunctie vanuit het dagcentrum (De Steiger/De Weverij) op een maximale en verdere integratie in de maatschappij ingezet.

Dienst voor zorgvragen:
09 358 04 11
dvz@pcgs.be

logo algemeen psychiatrisch ziekenhuis sint lucia

APZ Sint-Lucia Sint-Niklaas – dagbehandeling seksueel delinquenten

APZ St-Lucia beschikt over 5 dagbehandeling plaatsen voor de doelgroep mannelijke plegers van seksueel geweld.

Samuel De Vilder – psycholoog
Sam Cappaert – afdelingshoofd
037 60 07 64
samuel.devilder@gpn.be
sam.cappaert@gpn.be

logo pc sint jan eeklo

PZ Sint-Jan Eeklo – forensische dagbehandeling

Door middel van 5 plaatsen forensische dagbehandeling wordt de precaire periode na de residentiële behandeling intensief ondersteund om heropnames te beperken. Dit door de therapeutische behandeling te continueren met het vertrouwde behandelteam. Men biedt een dagstructuur die geleidelijk aan kan afgebouwd worden en opgebouwd worden in de maatschappij.

Aanmeldingen:
09 376 97 36
https://gpn-ggz-meetjesland.gpn.be/nl/aanmelden-vooropname

Contactpersonen:
Ilke De Backer – maatschappelijk werk
Bram Demol – hoofdverpleegkundige
09 376 97 11