Fenix

Fenix is een forensisch FACT team dat huisvesting en/of psychosociale begeleiding, forensische behandeling en case-management in de thuissituatie biedt aan geïnterneerde personen en hun omgeving. Er is bovendien een inhoudelijk specifiek behandelaanbod uitgewerkt voor personen met moeilijkheden o.v.v. seksueel grensoverschrijdend gedrag en voor intrafamiliaal geweld. Daarnaast is er het project Woon en Zorg dat inzet op doorstroom naar woonsettings zoals woonzorgcentra. Het werkingsgebied is de regio Leuven-Tervuren-Aarschot-Tienen-Diest.

Karlien Vermeiren
016 24 05 80
fenix@vzwwalden.be

Aanmelden via het aanmeldingsformulier

logo sint kamillus zorggroep

FORMAT

Het SPPiT-Format (forensisch mobiel team) biedt psychosociale begeleiding, behandeling en casemanagement in de thuissituatie aan geïnterneerde cliënten en hun omgeving. Het werkingsgebied is de regio Halle-Vilvoorde-Brussel.

Annelies Devue
0492 13 47 23
annelies.devue@kamillus.broedersvanliefde.be

Schakelfunctie

De medewerkers van de schakelfunctie (werkzaam binnen Fenix en Format) kunnen verwijzers adviseren in verband met het zorgaanbod voor geïnterneerde personen. Zij kunnen ondersteunen bij de uitbouw van een zorgtraject en eventueel via een bespreking op de casustafel een gedragen antwoord vanuit het netwerk op een aanmelding formuleren. Daarnaast kan elke zorgactor uit de regio contact opnemen voor casusgericht advies en ondersteuning.

Emma Ruttens
0477 22 87 54
emma.ruttens@vzwwalden.be

Marlies Jonckers
0478 90 40 41
marlies.jonckers@vzwwalden.be

Lalie Paquet
0476 253 472
lalie.paquet@vzwwalden.be

Lieze Schoonacker
0471 12 27 16
lieze.schoonacker@kamillus.broedersvanliefde.be

logo fides

Mobiel team Aarschot

De mobiele teams ondersteunen en behandelen personen met een langdurige psychische kwetsbaarheid in de thuissituatie vanuit een herstelgerichte visie. Binnen elk team werd een referentiepersoon internering aangesteld die het team ondersteunt in de begeleiding van geïnterneerde personen.

Arno Cerpentier
0470 52 08 05
Arno.cerpentier@vzwfides.be

logo sint annendael grauwzusters

Mobiel team Diest

De mobiele teams ondersteunen en behandelen personen met een langdurige psychische kwetsbaarheid in de thuissituatie vanuit een herstelgerichte visie. Binnen elk team werd een referentiepersoon internering aangesteld die het team ondersteunt in de begeleiding van geïnterneerde personen.

Anneleen Van Roy
0483 47 15 80
Anneleen.Van.Roy@sad.be

logo sint kamillus zorggroep

Mobiel team Leuven Oudebaan

De mobiele teams ondersteunen en behandelen personen met een langdurige psychische kwetsbaarheid in de thuissituatie vanuit een herstelgerichte visie. Binnen elk team werd een referentiepersoon internering aangesteld die het team ondersteunt in de begeleiding van geïnterneerde personen.

Ingrid Malfait
0474 86 99 55
ingrid.malfait@kamillus.broedersvanliefde.be

Mobiel team Leuven Minderbroederstraat

De mobiele teams ondersteunen en behandelen personen met een langdurige psychische kwetsbaarheid in de thuissituatie vanuit een herstelgerichte visie. Binnen elk team werd een referentiepersoon internering aangesteld die het team ondersteunt in de begeleiding van geïnterneerde personen.

Anton Janssen
016 29 87 75 (aanmeldingsnr.)
anton.janssen@upckuleuven.be

logo pz sint alexius grimbergen

Mobiel team SPPiT

De mobiele teams ondersteunen en behandelen personen met een langdurige psychische kwetsbaarheid in de thuissituatie vanuit een herstelgerichte visie. Binnen elk team werd een referentiepersoon internering aangesteld die het team ondersteunt in de begeleiding van geïnterneerde personen.

Ronny Verdoodt
02 270 10 57 (aanmeldingsnr.)
ronny.verdoodt@alexiusgrimbergen.
broedersvanliefde.be

logo alexianen zorggroep tienen

Mobiel team Tienen

De mobiele teams ondersteunen en behandelen personen met een langdurige psychische kwetsbaarheid in de thuissituatie vanuit een herstelgerichte visie. Binnen elk team werd een referentiepersoon internering aangesteld die het team ondersteunt in de begeleiding van geïnterneerde personen.

Maryama Diallo (tijdelijk afwezig)
0492 13 88 34
maryama.diallo@azt.broedersvanliefde.be

Dorien Landuyt (tijdelijk aanspreekpersoon)
0492 15 80 80
dorien.landuyt@azt.broedersvanliefde.be

Algemeen nummer: 016 81 90 67

logo sint kamillus zorggroep

Geboeid door NAH

Geboeid door NAH wordt georganiseerd vanuit het mobiel team NAH van Zorggroep Sint-Kamillus. Het doel van het project is om in te spelen op vragen rond een niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij mensen met een interneringsstatuut. Het project zet in op expertisedeling, coaching en adviesverlening rond NAH. Vragen rond detectie en de neuropsychologische gevolgen van NAH, alsook mobiele begeleiding van personen met een interneringsstatuut NAH kaderen binnen het project.

Hans Schroots
0473 65 12 87
hans.schroots@kamillus.broedersvanliefde.be

logo sint kamillus zorggroep

Outreach verstandelijke beperking

Via de outreachwerking van de afdeling OPM te Sint-Kamillus Bierbeek wordt een netwerk uitgebouwd rond geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking om de doorstroom te faciliteren. Daarnaast kan de outreachmedewerker ondersteuning bieden bij cliënten die reeds uitgestroomd zijn naar een zorgomkadering.

Linde Henderieckx
016 45 29 28
linde.henderieckx@kamillus.broedersvanliefde.be