Fenix+

Fenix+ biedt een ambulant behandelaanbod bestaande uit een (intensieve) psychiatrische en medicamenteuze behandeling, een therapeutische forensische behandeling (bv. in kader van middelenproblematiek, traumaverwerking, angstproblematiek, …) én ondersteuning op sociaal/maatschappelijke levensgebieden (bv. inkomen, netwerk, activering, …). Dit kan gecombineerd worden met de werking van Fenix en het ontmoetingscentrum ’t Hoeckhuys. Deze ondersteuning wordt eveneens aangeboden aan andere voorzieningen vanuit een voortraject met oriëntatie naar Fenix+ of bij doorverwijzing vanuit Fenix+ naar reguliere zorgpartners, waardoor een co-begeleiding kan worden gerealiseerd.

Karlien Vermeiren
016 24 05 80
fenix@vzwwalden.be

Aanmelden via het aanmeldingsformulier

logo iter

I.T.E.R.

I.T.E.R. is een ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Binnen het project is er extra aandacht voor geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking.

Robin Van Reet
02 512 62 43
iter@iter-hulp.be

CGG Ahasverus – Psychotherapie Brug

Het CGG biedt ambulante begeleidingen in de vestigingen te Vilvoorde, Grimbergen, Halle, Asse, en is ook toegankelijk voor personen met een interneringsstatuut.

CGG centraal aanmeldnummer:
028 01 01 80

Psychotherapie-BRUG (Pt-B) maakt de algemene CGG-zorg toegankelijk in de Brusselse gevangenissen en vormt zo een brug naar resocialisatie. Daarnaast wordt er met een aantal methodieken aan de slag gegaan om in de directe omgeving van de geïnterneerde het steunend netwerk op te bouwen en te focussen op empowerment en herstel (project netwerkactivatie). Dit project is toegankelijk voor geïnterneerde personen die zowel binnen als buiten detentie verblijven.

025 12 67 84
psychotherapie-BRUG@ahasverus.be

CGG Vlaams-Brabant-Oost

Het CGG Vlaams-Brabant Oost biedt ambulante hulp aan personen met ernstige psychische problemen of psychiatrische stoornissen en aan hun omgeving. Naast het verlenen van basiszorg is het centrum gespecialiseerd in preventiewerk, drughulpverlening, forensische hulpverlening, problematiek van kindermishandeling en andere.

logo netwerk wonen plus

Netwerkwonen plus – RHEA en Perron 70

Het RHEA-team staat voor Rehabilitatie en Herstel via Empowerment en Activering met als doel om personen met een langdurige psychische kwetsbaarheid toe te leiden naar een activiteit (vrije tijd, ontmoeting, vorming en arbeid) in de eigen leefomgeving, aangepast aan de eigen mogelijkheden en wensen.

Peggy Laureys
022 70 15 89
peggy.laureys@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be
rhea.aanmeldingen@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be

Perron 70 is een psychosociaal revalidatiecentrum gericht op personen met een psychische kwetsbaarheid die omwille van omstandigheden vaardigheden verloren of onvoldoende geleerd hebben op vlak van wonen, werk, vrije tijd en/of sociale contacten.

Philip Pittevils
025 82 19 86
philip.pittevils@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be
perron70.aanmeldingen@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be