Fenix

Fenix is een forensisch FACT team dat huisvesting en/of psychosociale begeleiding, behandeling en case-management in de thuissituatie biedt aan geïnterneerde cliënten en hun omgeving. Fenix beschikt over 20 plaatsen beschut wonen voor geïnterneerde personen verdeeld over verschillende woningen in het Leuvense en op de campus van Sint-Kamillus te Bierbeek.

Laura Molino
0477 90 69 72
laura.molino@vzwwalden.be

Walden

Er is 1 plaats beschut wonen voor personen met een interneringstatuut, die voldoen aan de inclusiecriteria van Beschut Wonen. Het betreft meer specifiek geïnterneerde personen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking en/of een middelenproblematiek. Ook geïnterneerde personen met een andere psychiatrische problematiek kunnen aangemeld worden.

Annemie Depaz
016 24 05 80
annemie.depaz@vzwwalden.be

logo de hulster

De Hulster

Er is 1 plaats beschut wonen voor personen met een interneringstatuut, die voldoen aan de inclusiecriteria van Beschut Wonen. Het betreft meer specifiek geïnterneerde personen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking en/of een middelenproblematiek. Ook geïnterneerde personen met een andere psychiatrische problematiek kunnen aangemeld worden.

Corinne Staskowiak
016 29 87 62
corinne.staskowiak@dehulster.be

logo alexianen zorggroep tienen

Hestia

Er is 1 plaats beschut wonen voor personen met een interneringstatuut, die voldoen aan de inclusiecriteria van Beschut Wonen. Het betreft meer specifiek geïnterneerde personen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking en/of een middelenproblematiek. Ook geïnterneerde personen met een andere psychiatrische problematiek kunnen aangemeld worden.

Ariane Dewil
016 81 90 67
ariane.dewil@azt.broedersvanliefde.be

logo netwerk wonen plus

De Raster

Binnen beschut wonen De Raster zijn er geen bedden specifiek voorbehouden voor geïnterneerde personen, maar deze kunnen wel aangemeld worden gezien De Raster partner is binnen de verbeterprojecten internering.

Peggy Laureys
022 70 15 89
peggy.laureys@alexiusgrimbergen.
broedersvanliefde.be

netwerkwonenplus.aanmeldingen@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be