Fenix

Fenix is een forensisch FACT team dat huisvesting en/of psychosociale begeleiding, forensische behandeling en case-management in de thuissituatie biedt aan geïnterneerde personen en hun omgeving. Fenix beschikt over 24 plaatsen beschut wonen, waaronder een oefenhuis, studio’s en twee intensieve woonvormen, in de Leuvense omgeving en op de campus van Sint-Kamillus te Bierbeek.

Karlien Vermeiren
016 24 05 80
fenix@vzwwalden.be

Aanmelden via het aanmeldingsformulier.

FoRast

Het intensief huis FoRast biedt een tussenstap aan van een gestructureerde residentiële setting naar een terugkeer naar de samenleving (regio Halle-Vilvoorde) voor 4 personen met een interneringsstatuut. Er wordt een dagelijkse ondersteuning aangeboden op verschillende levensdomeinen (individuele, therapeutische en forensische begeleiding, woonbegeleiding, daginvulling,…).

Annelies Devue (Format)
0492 134 723
annelies.devue@kamillus.broedersvanliefde.be

Peggy Laureys (De Raster)
0493 097 883
peggy.laureys@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be

logo sint kamillus zorggroep

Intensief huis Licht verstandelijke beperking/ASS

Het intensief huis biedt een tussenstap aan van een gestructureerde residentiële setting naar een terugkeer naar de samenleving voor 4 geïnterneerde personen met een licht verstandelijke beperking / autismespectrumstoornis. Er wordt een dagelijkse ondersteuning aangeboden op verschillende levensdomeinen (individuele, therapeutische en forensische begeleiding, woonbegeleiding, daginvulling,…).

Lena Boons
016 45 28 22
lena.boons@kamillus.broedersvanliefde.be

logo de hulster

De Hulster

Er is 1 plaats beschut wonen voor personen met een interneringstatuut, die voldoen aan de inclusiecriteria van Beschut Wonen. Het betreft meer specifiek geïnterneerde personen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking en/of een middelenproblematiek. Ook geïnterneerde personen met een andere psychiatrische problematiek kunnen aangemeld worden.

Corinne Staskowiak
016 29 87 62
corinne.staskowiak@dehulster.be

logo alexianen zorggroep tienen

Hestia

Er is 1 plaats beschut wonen voor personen met een interneringstatuut, die voldoen aan de inclusiecriteria van Beschut Wonen. Het betreft meer specifiek geïnterneerde personen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking en/of een middelenproblematiek. Ook geïnterneerde personen met een andere psychiatrische problematiek kunnen aangemeld worden.

Ariane Dewil
016 81 90 67
ariane.dewil@azt.broedersvanliefde.be

Walden

Er is 1 plaats beschut wonen voor personen met een interneringstatuut, die voldoen aan de inclusiecriteria van Beschut Wonen. Het betreft meer specifiek geïnterneerde personen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking en/of een middelenproblematiek. Ook geïnterneerde personen met een andere psychiatrische problematiek kunnen aangemeld worden.

Ingeborg Laporte
016 24 05 80
wonen@vzwwalden.be

De Raster

Binnen beschut wonen De Raster zijn er geen bedden specifiek voorbehouden voor geïnterneerde personen, maar deze kunnen wel aangemeld worden gezien De Raster partner is binnen de verbeterprojecten internering.

Peggy Laureys
0493 097 883
peggy.laureys@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be
netwerkwonenplus.aanmeldingen@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be